hisservice underhåll tips
 Tänk på att serva hissarna regelbundet. Man kan göra en hel del själv för att undvika onödigt driftstopp såsom att ta bort grus i tröskelspår eller hålla rent fotoceller eller ljusridåer i korgöppningen. Lita på dina sinnen, är det något som låter konstigt är det nog bra att kalla på service.Bra service ger kortare stillestånd, är bra för miljön om ex. oljeläckage upptäcks i tid och ger lägre totalkostnader över tid.Rekommendationen är fyra servicebesök per år, men frekvensen ska såklart anpassas efter hissens användningsområde. Tänk även på att du som fastighetsägare kan kontrollera utförd service i hissens servicebok. Men glöm inte bort att det är fastighetsägaren som har ansvaret för att loggboken samt drift- och skötselinstruktionen finns vid hissen.Fastighetsägaren ansvarar även för att hissen är säker, att den besiktigas årligen, att skötseln utförs av dokumenterat kunnig personal och att rapportera incidenter eller olyckor till byggnadsnämnden i kommunen.Bra service är viktigt för att förlänga livslängden på en hiss. Såsom alla apparater har också en hiss en livscykel som exempelvis inkluderar en årlig säkerhetsbesiktning som noterar vilka delbyten som blir aktuella. Enkla fel kan oftast åtgärdas lätt, men med hissens ålder stiger även kostnaderna för reparationer.

Beroende på belastningen av hissen kan det då bli dags för en statusbedömning på de elektriska och mekaniska delar samt för en åtgärdsplan för modernisering. Moderniseringen bidrar även till att förbättra funktionalitet, ökar tillgängligheten och kan minska hissens energianvändning med 40-70 procent.

Men största pluset är säkerheten. Hissar utan skydd i korgöppningen är en stor säkerhetsrisk eftersom många använder hissen för att flytta skrymmande föremål såsom möbler. Om möbeln fastnar mot schaktväggen när hissen kör finns det stor risk att klämmas allvarligt. Även hissar med så kallade saxgrindar medför klämrisker, fram för allt barn kan komma emellan med armar eller ben och skadar sig rejält.

Fundera man på att modernisera finns det några punkter man ska ha i åtanke, som självfallet även hissföretagen kommer att hjälpa med:

– Avstängningstiden varierar mellan 2-5 veckor, beroende på utförande
– Beställ arbetet i god tid
– Informera även de boende i god tid om när hissen kommer att vara avstängd
– Kontrollera att ändringskraven i Boverkets föreskrifter BFS 2011:12 med ändringar uppfylls
– Efter modernisering ska hissen revisionsbesiktigas av ett oberoende ackrediterat besiktningsorgan

Kontakta Amsler Hiss idag!

Ring oss så hjälper vi Er med era hissar.

  • 08 556 433 00