Certifieringar

Våra ISO certifieringar

Amsler Hiss AB är certifierade enligt ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för arbetsmiljö. Certifieringen omfattar försäljning, administration, service, reparationer, ombyggnation och nymontage.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001