Många av dagens nödtelefoner i hissar är anslutna till 2G- och 3G-nätverken. Dessa äldre nätverk är emellertid på väg att fasas ut allt eftersom operatörerna gradvis övergår till att sända via 4G- och 5G-nätverken.

Vad är en nödtelefon och varför är den viktig?

En nödtelefon är ett larmsystem som är kopplat från hissen till Amsler Hiss kundservice och är tillgängligt dygnet runt. Anslutningen är av yttersta vikt för att användaren alltid ska kunna kontakta Amsler Hiss i händelse av att hissen stannar, och för att garantera användarnas säkerhet.

Hur fungerar en nödtelefon?

En nödtelefon i en hiss är ansluten till ett mobilnätverk via ett modem, och genom nätverket är nödtelefonen kopplad till Amsler Hiss kundservice. För närvarande finns det fortfarande aktiva nödtelefoner som är anslutna till 2G- och 3G-nätverken. Telia har som ambition att fasas ut dessa äldre nätverk, och utfasningen av 3G-nätverket förväntas vara klar vid slutet av 2023, medan 2G-nätverket förväntas fasas ut vid slutet av 2025. När utfasningen är slutförd kommer nödtelefoner som är kopplade till 2G- och 3G-nätverken inte längre att fungera.

Varför fasas 2G och 3G-nätverken ut?

Med dagens teknik i både mobiltelefoner och moderna nödtelefoner är det möjligt att göra datasamtal, vilket är betydligt mer energieffektivt än vanliga röstsamtal. En annan anledning till utfasningen är att 4G- och 5G-näten erbjuder säkrare och mer stabil uppkoppling än de äldre nätverken.

Vad behöver man göra?

För att en nödtelefon som är kopplad till ett 2G- eller 3G-nätverk ska fortsätta att fungera kan det vara nödvändigt med en uppgradering för att göra den kompatibel med 4G-nätverket. Just nu går Amsler Hiss igenom alla nödtelefoner hos sina kunder och inventerar dessa i samband med planerade servicebesök. Det är viktigt att se över och uppgradera befintliga nödtelefoner för att säkerställa att de fortfarande fungerar på det nya nätverket.

Denna övergång till nyare nätverk är ett steg mot att säkerställa att nödtelefonerna fortsätter att vara tillförlitliga och fungerar optimalt för att garantera användarnas säkerhet i hissar.

Kontakta Amsler Hiss idag!

Ring oss så hjälper vi Er med era hissar.

  • 08 556 433 00