Hisservice

Mer än bara hisservice

Våra kunder litar på att vi tar hand om deras hissar, både för att förlänga livstiden och för att förebygga oplanerade  avstängningar som i förlängningen kan bli kostsamma. På Amsler Hiss uppskattar vi det förtroende våra kunder ger oss och därför är det självklart för oss att erbjuda en riktigt hög servicenivå.

Vi har en egen serviceavdelning med jourverksamhet. Varje hiss, eller område,
får sin egen servicemontör. Det gör att montören lär känna anläggningen, och
ibland de boende, så att problemen snabbt kan avhjälpas.

På Amsler Hiss har vi ett gott samarbete med alla ackrediterade
besiktningsföretag och varje morgon tar vi ut listor på de hissar som besiktats.
Därför kan vi snabbt vara på plats om något inte skulle vara som det ska.

I hissar som är utrustade med nödtelefon utförs en funktionskontroll minst
var tredje dag. Informationen skickas till vår serviceavdelning, som dagligen
kontrollerar att alla nödtelefoner fungerar. Detta för att försäkra både oss och
den som åker i hissen att man kan få kontakt med någon om man har oturen
att fastna i hissen.

Vill du ha serviceoffert?

Vi kontaktar dig och diskuterar vilket serviceavtal

som passar dig bäst

  I teknikens framkant

  Vi erbjuder en kostnadsfri webbaserad tjänst där våra kunder, med en kod, kan logga in. Här kan kunderna se alla händelser som rör en specifik hiss eller anläggning. Framtidens melodi är direktuppkopplade hissar, som själva varnar när något är fel. Utvecklingen på det här området går ständigt framåt, men Amsler Hiss kan redan idag erbjuda den här tjänsten när en hiss byggs om.

  Jourverksamhet och Felanmälan

  Vi har jourverksamhet dygnet runt med egen personal. Här är det alltid en chef som har bakjour för att kunna hjälpa jourmontörerna, både med tekniska frågor och om man måste ta beslut om att stänga av hissen.

  Felanmälan görs, dygnet runt, på 08-746 80 25. Felanmälan vid mindre brådskande ärenden görs på felanmalan@amslerhiss.se

  Kontakta Amsler Hiss idag!

  Ring oss så hjälper vi Er med era hissar.

  • 08 556 433 00
  • info@amslerhiss.se